Juhised konkursiveebi kasutamiseks

Konkursiveebis saad luua konkurssidel (taotlusvoorudes) osalemise taotlusi, neid hallata ja esitada. Kõik avatud konkursid leiad menüüst "Esita uus taotlus".

 1. Konkursil ja sellega seotud üritustel (nt eelvoorud) osalemiseks klikkige sinise noole järel asuval konkursikategooria nimel. Seejärel avaneb taotluse esitamise vorm.

 2. Taotluse täitmist ei pea kohe lõpuni viima, soovi korral saad jätkata hiljem. Selle jaoks vajuta vormi allosas asuvale nupule „Salvestada mustandina“.

 3. Taotluse lõplikuks esitamiseks konkursile tuleb täita kõik nõutud väljad (tähistatud punase tärnikesega). Juhul kui esitamise kinnitamisel jäi mõni nõutud väli täitmata, siis kuvatakse vastava välja juures meeldetuletusteade.

 4. Juhime tähelepanu, et taotluse lõplikuks esitamiseks pead olema autentinud oma isiku ID-kaardiga. Juhul kui kasutajakonto loomisel kasutasid e-posti võimalust, siis suunab süsteem sind enne töö esitamist ID-kaardiga isiku tuvastamise juurde. See on vajalik selleks, et vältida ebatäpsete taotluste esitamist HITSA-le.

 5. Esitatud ja kinnitatud taotlust enam muuta ei saa. Küsimuste korral pöördu vastava konkursi kontaktisiku poole.

 6. Kõik sinu taotlused ehk registreeringud koonduvad menüü alla "Minu taotlused". Iga taotluse juures näidatakse selle staatust.

 7. Taotluste staatused on seotud konkursi protsessi tegevustega ning nende selgitused on järgmised:

  • "Kavand" - oled loomas konkursil osalemise registreeringut, st oled alustanud taotluse koostamist ja selle mustandina salvestanud. Juhime tähelepanu, et konkursiveebi administraatorile on "Kavandi" staatuses olev taotlus näha.  

  • "Esitatud" - oled osalemise konkursil kinnitanud ja esitanud taotluse HITSA-le.

  • "Vastuvõetud" – taotluses esitatud andmed (töö) vaatab enne hindamisprotsessi üle konkursi või taotlusvooru korraldaja veendumaks, et taotlus vastab kõikidele tingimustele.

  • "Täiendamiseks tagasi lükatud" - konkursile esitatud taotlus on konkursi haldaja poolt üle vaadatud ja saadetud koos kommentaariga väiksemate puuduste kõrvaldamiseks tagasi. Tagasisides on kirjas, mida ja mis ajaks tuleb täiendada. Taotlus on sulle uuesti avatud esitamiseks peale paranduste sisse viimist.

  • „Ei vasta tingimustele“ – konkursile esitatud taotlus on HITSA poolt lõplikult tagasi lükatud koos selgitava kommentaariga, et ei vasta konkursitingimustele. Taotlust ei saa uuesti esitada.

  • "Hindamisel" - taotlus on peale tingimustele vastavuse kontrollimist kinnitatud konkursi hindamiskomisjonile hindamiseks.

  • "Hinnang kinnitatud" - taotluste hindamine on lõppenud.

  • Otsuse selgitus - Sõnastus sõltub konkursi sisust.

 8. Taotluse juures olevad tegevusikoonid võimaldavad järgmist:

  • „Vaata“ – taotlusega seotud infot saab ainult vaadata (staatustega „Esitatud“, „Ülevaatamisel“, „Ei vasta tingimustele“, „Hindamisel“, „Osalenud töö“, „Finalist“)

  • „Muuda“ – taotluses olevat infot saab muuta või parandada vead konkursitöös ning esitada taotlus konkursile (staatustega „Kavand“, „Täiendamiseks tagasi lükatud“).

  • „Kustuta“ – võimaldab loodud taotluse „Minu taotluste“ alt kustutada (Staatusega „Kavand“).

 9. Konkursiveebi kasutamiseks logi sisse logida ID-kaardi või e-postiaadressiga, mille jaoks nõutakse salasõna. Salasõna määramist või muutmist saad teha menüüs „Seaded“. Kiirema infovahetuse huvides soovitame sisestada ka oma kontakttelefoni.

 

Konkursiveebis esinevate probleemide korral saada palun teade e-posti aadressil inga.koue[at]hitsa.ee.